Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Propozice CZ


ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

a

KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ ČR

 

 pořádají

 dne 12.6.2010

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU ŠPANĚLŮ,

SLÍDIČŮ, VODNÍCH PSŮ a OST. PLEMEN ZAŘAZENÝCH DO KCHLS 


!!! MIMO RETRIVERŮ !!!

Brno – areál BVV, pavilon H, http://www.bvv.cz

 se zadáním titulů CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy mladých 2010, Vítěz speciální výstavy 2010, BOB a BIS

 

dne 13.6.2010

KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBU CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ,

VODNÍCH PSŮ a OSTATNÍCH PLEMEN ZAŘAZENÝCH DO KCHLS 


!!! MIMO RETRIVERŮ !!!

                                     

Brno – areál BVV, pavilon H, http://www.bvv.cz

 se zadáním titulů CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz mladých 2010, Klubový vítěz 2010, BOB, BIS

Hlavní sponzor

   

Program pro oba dny:

07.00 hod. – 08.30 hod. přejímka psů

09.00 hod. – 15.30 hod. posuzování v kruzích

16.00 hod. – 17.00 hod. přehlídky, soutěže

 Uzávěrka: první 15.4. 2010 a druhá 5. 5. 2010

Přihlášky:

On-line na adrese: www.dogoffice.cz  

Kdo už má registraci, přihlásí se pod svým uživatelským jménem a heslem a vybere si výstavu. Pro nové uživatele je nutné si nejdříve vytvořit profil a pak pokračovat výběrem výstavy. Nezapomeňte i tady připojit všechny naskenované dokumenty!!!

Anebo poštou na adresu garanta akce:

Andrea Koubková

Hvozdecká 1

635 00 Brno

tel.: 776173 098, email: andrea.koubkova@centrum.cz

 

Přihlášky zaslané po 5. 5. 2010 a přihlášky bez kopie dokladu o zaplacení nebudou přijaty !!!

1. Rozhodčí:

Výstava

12.6.2010 SPECIÁLNÍ VÝSTAVA

13.6.2010 KLUBOVÁ VÝSTAVA

Hlavní rozhodčí:

Ing. Zdeněk Antonovič

MVDr. Jindřiška Bendová

Kruhy:

Kruh č. 1*

Kruh č. 2*

Kruh č. 1*

Kruh č. 2*

Anglický kokršpaněl

Mr. Andrew Jones, Kennel Shenmore, GB

Mrs. Sue Kettle, Kennel Lujesa, GB

 

Mrs. Sue Kettle, Kennel Lujesa, GB

 

Mr. Andrew Jones, Kennel Shenmore, GB

Ostatní španělé

Stig Arne Kjellevold, Westaway, Norsko

Frank W Bjerklund, Kennel Westaway, Norsko

Frank W Bjerklund, Kennel Westaway, Norsko

Stig Arne Kjellevold, Westaway, Norsko

Vodní psi a ostatní plemena zař. V KCHLS

Stig Arne Kjellevold, Westaway, Norsko

Hlavní rozhodčí

*pro anglického kokršpaněla platí pro obě výstavy následující: Kruh č. 1 = psi, Kruh č. 2 = feny

 !!! Výstavní výbor si vyhrazuje právo, v případě nutnosti, na změnu rozhodčích. !!!

 

2. Výstavní poplatky

 

1. uzávěrka 15. 4. 2010

 

Cena pro nečleny KCHLS

Cena pro členy KCHLS po slevě

Jedna výstava

Obě výstavy

Jedna výstava

Obě výstavy

První pes včetně katalogu

650,- Kč

1200,- Kč

550,- Kč

1000,- Kč

Další pes bez katalogu

550,- Kč

1000,- Kč

450,- Kč

800,- Kč

Třídy baby a puppy

450,- Kč

800,- Kč

350,- Kč

600,- Kč

Veterán

150,- Kč

200,- Kč

100,- Kč

150,- Kč

Soutěže – jednotný poplatek za libovolný počet soutěží

200,- Kč

400,- kč

100,- Kč

200,- Kč

Prosím přiložte kopii o zaplacení člnských poplatků za rok 2009/2010

2. uzávěrka 5. 5. 2010 

 

Cena pro nečleny KCHLS

Cena pro členy KCHLS po slevě

Jedna výstava

Obě výstavy

Jedna výstava

Obě výstavy

První pes včetně katalogu

750,- Kč

1400,- Kč

650,- Kč

1200,- Kč

Další pes bez katalogu

650,- Kč

1200,- Kč

550,- Kč

1000,- Kč

Třídy baby a puppy

500,- Kč

900,- Kč

400,- Kč

700,- Kč

Veterán

200,- Kč

300,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

Soutěže – jednotný poplatek za libovolný počet soutěží

250,- Kč

500,- Kč

150,- Kč

300,- Kč

 Důležité:

- Pes ze tř. baby, puppy a veteránů nemůže být považován za prvého psa!

- Soutěže je možno přihlásit též v den výstavy, ve výstavní kanceláři do 12 hod., za poplatek 400,- Kč / libovolný počet soutěží/ jeden výstavní den!

- Na základě špatných zkušeností z let minulých není umožněna platba na místě a to ani zahraničním účastníkům!

Inzerce v katalogu k 1. uzávěrce:

pro členy klubu: chov. inzerce 1/2 A5 strana 500,- Kč ostatní: chov. inzerce 1 A5 strana 1000,- Kč

Inzerce v katalogu k 2. uzávěrce:

pro členy klubu: chov. inzerce 1/2 A5 strana 600,- Kč ostatní: chov. inzerce 1 A5 strana 1200,- Kč

sponzoři zdarma

jiná komerční inzerce min. 5000 Kč

 

3. Pokyny k platbě

Konto: Komerční banka, a.s., č.ú. 22937531/0100,

variabilní symbol pro přihlášky pouze na SV 12. 6. 2010 je 10111

variabilní symbol pro přihlášky pouze na KV 13. 6. 2010 je 10222

variabilní symbol pro přihlášky na obě výstavy 12. a  13.6. 2010 je 10333

IBAN CZ4501000000000022937531

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Majitel účtu – KCHLS, Jungmannova 25, 110 00 Praha 1

- Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou,

- Poštovní poukázku, potvrzenou kopií dokladu o zaplacení pomocí bankovního převodu, nebo potvrzenou kopii šeku (např. eurošek) je nutno přiložit k přihlášce.

Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata !!!

- členové KCHLS přiloží k přihlášce i kopii zaplaceného členského poplatku za rok 2009/2010.

- V případě neúplné přihlášky, následných oprav a nutné korespondence bude účtován při vstupu na výstavu poplatek 50,- Kč.

- K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii průkazu původu psa – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu a fotokopii certifikátu o zkouškách nebo kopii potvrzení o VSV, KV, ICH a CH členské země FCI při zařazování psa do tř. pracovní nebo vítězů!

 

4. Vystavované třídy psů

1. třída štěňat 4-6 měsíců, v této třídě lze získat známku VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)

2. třída dorostu 6-9 měsíců, v této třídě lze získat VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)

3. třída mladých 9-18 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAJC

4. mezitřída 15-24 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC

5. třída otevřená od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC

6. třída pracovní od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC. Pro účast v této je majitel povinen doložit certifikát o vykonané pracovní zkoušce z lovecké upotřebitelnosti

8. třída vítězů od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC. V této třídě můžou být účastni psi: s titulem ICH nebo CH členské země FCI nebo ocenění VSV, KV a NV

9. třída veteránů od 8 let.

 

5. Tituly

sobota 12. 06. 2010, zadávané v kruzích:

- Psovi a feně, kteří ve třídě mladých získali ocenění V1 může být zadán titul CAJC a Vítěz speciální výstavy mladých.

- Psům a fenám z mezitřídy, tříd otevřené, pracovní a vítězů, kteří získali ocenění V2 může být zadán titul Reserve CAC.

- Psům a fenám z mezitřídy, tříd otevřené, pracovní a vítězů, kteří získali ocenění V1 může být zadán titul CAC.

- O titul Vítěz speciální výstavy soutěží psi i feny s titulem CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

- Psům a fenám ze třídy veteránů, kteří získali ocenění V1 bude udělen titul Nejlepší veterán plemene.

- O titul BOB soutěží Vítězové speciální výstavy mladých, CAJC (pes i fena), Vítězové speciální výstavy (pes i fena) a V1 ze třídy veteránů (pes i fena)

 

neděle 13. 06. 2010, zadávané v kruzích:

- Psovi a feně, kteří ve třídě mladých získali ocenění V1 může být zadán titul CAJC a Klubový vítěz mladých.

- Psům a fenám z mezitřídy, tříd otevřené, pracovní a vítězů, kteří získali ocenění V2 může být zadán titul Reserve CAC.

- Psům a fenám z mezitřídy, tříd otevřené, pracovní a vítězů, kteří získali ocenění V1 může být zadán titul CAC.

- O titul Klubový vítěz soutěží psi i feny s titulem CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

- Psům a fenám ze třídy veteránů, kteří získali ocenění V1 bude udělen titul Nejlepší veterán plemene

- O titul BOB soutěží Kluboví vítězové mladých, CAJC (pes i fena), Kluboví vítězové (pes i fena) a V1 ze třídy veteránů (pes i fena).

 

Všichni vystavovaní psi obdrží posudek a diplom. Jedinci, kteří získali známku VN1 obdrží kokardu. Psi, kteří obdrží čekatelství CAJC, CAC, titul Vítěz speciální výstavy a Nejlepší veterán plemene obdrží pohár.  Udělení titulů není nárokové.

 

6. Tituly a ocenění která se zadávají při odpoledních soutěžích:

 

BIS BABY – nastupují jedinci (psi i feny) ze třídy BABY (štěňat), jimž byla zadána známka VN1

BIS PUPPY – nastupují jedinci (psi i feny) ze třídy PUPPY (dorostu), jimž byla zadána známka VN1

BIS JUNIOR – nastupují všichni jedinci (psi i feny), kteří ve třídě mladých získali titul CAJC

BIS VETERÁN – nastupují všichni jedinci (psi i feny), kteří ve třídě veteránů obdrželi známku V1.

BIS - nastupují všichni jedinci, kteří obdrželi titul BOB.

 

Nejhezčí pár psů – pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni.

Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince a maximálně 5 jedinců stejného plemene, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.

Nejlepší plemeník – plemeník s nejméně pěti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita chovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen.

 

7. Doklady k účasti na výstavě: vstupní list, průkaz původu psa a očkovací průkaz

 

8. Veterinární podmínky:

Při přejímce psa je nutné předložit platné veterinární osvědčení psa v němž se potvrzuje, že pes má platné očkování proti vzteklině, ne kratší než 30 dnů před konáním výstavy. Má platné očkování proti psince, parvovirose a inf. hepatitidě v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok.

 

9. Pokyny pro vyplňování přihlášek:

- Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem.

- Každý pes má svou přihlášku.

- Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost.

- Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu (certifikát o vykonané zkoušce), nebo je Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, Národní vítěz, Šampión členské země FCI nebo Interšampión, bude zařazen do třídy otevřené.

- Fotokopie nevracíme. Pro lovecká plemena vystavuje certifikáty o pracovní zkoušce ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.

- Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Jako doklad se uznává ústřižek poštovní poukázky, orazítkovaný příkaz k úhradě a kopie bankovního výpisu. nebo potvrzená kopie šeku (např. eurošek).

- Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné.

- Přijetí psa na výstavu bude před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic.

- Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.


10. Slevová akce na DNA Testy kliniky GENOMIA

Genomia s.r.o. (akreditovaná laboratoř ČIA pod číslem 1549; www.genomia.cz). Výsledek testů s oficiálním certifikátem v českém nebo anglickém jazyce. Vzorky bude možné odebírat (a) u vlastního veterinárního lékaře, (b) ve vyznačený čas v průběhu výstavy. Uvedené ceny platí pouze pro účely této akce a vzorky musí být odevzdány v den Klubové výstavy 13.6.2009 do 16,00 hodin. Přesné informace, žádanky a pokyny k platbě budou zveřejněny na webových stránkách KCHLS. Bude možné platit hotově na výstavě, převodem na účet i kartou.

 

Dohodnuté ceny na jednotlivé testy:

Anglický kokršpaněl:                       PRCD-pra       € 58,-/CZK 1.500,-

Anglický špringršpaněl:                      fucocidosa       CZK 1.200,-

                                                      Cord1             CZK 1.100,-

                                                      Fuco + Cord1   CZK 2.000,-

Clumber Spaniel a Sussex Spaniel:         PDP1             CZK 1.100,-

 

11. Všeobecná ustanovení:

- Výstava je přístupná psům a fenám plemen španělů, slídičů, vodních psů a ostatním plemenům VIII. FCI, která jsou sdružena v KCHLS, mimo retrievrů,  zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy.

- Výstava se koná v pavilonu H na brněnském výstavišti.

- Za 2. psa může být považován pouze pes stejného majitele na stejné adrese. Pes ve spolumajitelství je považován za 1. psa. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, ale na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází.

- Psi ve spolumajitelství se zápisem v zahraniční plemenné knize a bez zápisu ČLP jsou považovaní za psy nečlenů KCHLS.

- Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

- Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.

- Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.

-Změny exteriérů psa prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.

- Majitelé psů s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

- Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

-Vodění štěňat (vyjma štěňat na výstavu přihlášených) a jejich prodej na výstavě je zakázán.

 

11. Protesty:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, do skončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

 
TOPlist